Tilavuokrauksen yleiset säännöt

Vuokrausta koskevat yleiset säännöt

(Vuokrasopimus ja säännöt ovat liitetiedostona tulostettavassa muodossa sivun alaosassa.)

Liedon Vanhalinna museokokoelmineen on suosittu ja arvokas kulttuurimatkailukohde sekä mieleenpainuva juhla- ja kokouspaikka. Nämä vuokrausta koskevat yleiset säännöt ovat laadittu, jotta Vanhalinna voisi myös jatkossa tarjota asiakkailleen uusia elämyksiä arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.

 

Vuokrauksesta yleisesti
Vanhalinnassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta (esim. juhlat, kokoukset) ja henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Tilojen vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen.

Vuokrasopimus tehdään kirjallisena. Sopimus lähetetään vuokralaiselle, minkä jälkeen tämän tulee allekirjoittaa sopimus ja toimittaa se viipymättä Vanhalinnaan (Vanha Härkätie 111, 21410 Vanhalinna).

Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti:

  • päärakennuksen juhlasali ja kirjasto tai
  • kartanoravintola tai
  • Puimala tai
  • päärakennuksen kellarikerroksen kokoustilat: leivintupa, puutyöhuone, maitohuone tai Arma Aboa –huone taikka
  • kaikki em. tilat

Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön.

Vuokra-aika 
Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot
Hinnaston mukainen varausmaksu kirjataan vuokrasopimukseen.

Vuokralaiselle lähetetään lasku erikseen sovitusta varausmaksusta, jonka maksaminen vahvistaa varauksen. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Vuokralaiselle lähetetään heti tilaisuuden jälkeen toinen lasku loppumaksusta.

Mikäli vuokralainen on varannut tilan ja tilaisuuteen on aikaa alle kuukausi (1 kk), maksetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan yhdellä laskulla.

Varauksen peruuttamisesta ja tätä koskevasta mahdollisesta varausmaksun palautuksesta sovitaan tapauskohtaisesti vuokrasopimuksessa.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Vanhalinnalla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot 
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Vakuutukset 
Tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan eikä niitä ole vakuutettu Vanhalinnan toimesta.

Sopimuksen siirto 
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu 
Tilavuokraan sisältyy tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja. Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Kukat ym. koristeet tai tarjoilut astioineen ja pöytäliinoineen eivät sisälly tilavuokraan.

Kokoukset
Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, kalustus sekä peruskokousvälineet (valkokangas, dataprojektori ja pyynnöstä fläppitaulu).

Tiloihin tutustuminen
Tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovitulla tavalla.

Liikennejärjestelyt 
Pysäköintialueet sijaitsevat Vanhan Härkätien varrella sekä Museovaraston takapihalla. Pysäköinti päärakennuksen ja Puimalan pihoilla on kielletty.

Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys 
Avain (ilta- ja viikonlopputilaisuudet) on noudettavissa Vanhalinnasta erikseen sovittuna aikana. Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta ja avaimen palauttamisesta. Avain tulee palauttaa Vanhalinnan päärakennukseen tai pihan lukolliseen postilaatikkoon. Tilojen avaamisesta Vanhalinnan toimesta veloitetaan 50 €, kadonneesta avaimesta 300 €.

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana siitä, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Vanhalinnan päärakennukseen. Iltatilaisuuksien osalta aikarajana on klo 24. Lisätunnit klo 24-02 välillä 200 € / tunti. Klo 24 eteenpäin kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina.

Vanhalinnalla, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta. Vanhalinnan henkilökunnan tai vartijan ylimääräisestä käynnistä veloitetaan 100 € arkisin klo 8˗16, muina aikoina 150 €.

Ruoka ja juomat 
Vanhalinna tekee yhteistyötä useamman catering-palveluyrityksen kanssa, jotka se on myös perehdyttänyt muun muassa tilojen tekniikkaan ja paloturvallisuuteen. Vuokralaisen tulee tilata tarvitsemansa catering-palvelut joltakin em. mainituista yrityksistä.

Vanhalinnassa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omien alkoholien juomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu. Vanhalinnassa ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.

Keittiö 
Vuokralaisen käytössä on juhlasalin osalta päärakennuksen yläkerran keittiö. Vuokralainen vastaa keittiön siivouksesta ja järjestyksestä. Keittiön laitteiden ja pintojen tulee vuokra-ajan päättyessä olla siistit ja puhtaat. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon.

Kartanoravintolassa oleva ammattikeittiö on tarkoitettu ainoastaan catering-palveluyrityksen käyttöön. Catering-palveluyritys vastaa käyttämänsä keittiön asianmukaisesta käytöstä ja siivoamisesta.

Siivous
Siivousta koskevista aikarajoista sovitaan tapauskohtaisesti vuokrasopimuksessa.

Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim. roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit). Roskat tulee viedä kartanoravintolan vinttisillan alla olevan roskakatoksen astioihin (pahviroskat omaan laatikkoon). Vuokralainen huolehtii tyhjien pullojen/tölkkien kierrätyksestä viemällä ne mukanaan vuokra-ajan päättyessä. Lisäksi tilassa käytössä olleet kalusteet tulee järjestää takaisin perusmuotoon. Vuokranantaja vastaa lattiapintojen ja wc-tilojen siivoamisesta.

Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat. Tilojen tulee olla sovitussa palautuskunnossa sekä tyhjät ja lukittuna vuokrasopimuksessa sovittuun kellonaikaan mennessä, jotta tiloihin päästään tekemään loppusiivous vuokranantajan toimesta. Vuokralainen vastaa avoimista ikkunoista ja ovista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

Mikäli vuokralaiselta edellytettyä siivousta ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksen laiminlyönnistä 300 €. Tarkemmat siivousohjeet löytyvät keittiön punaisesta ohjemapista, josta löytyy myös tietoa siivousvälineistä ja niiden sijainnista.

Paloturvallisuus 
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatuilla piha-alueilla siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

Vuokralaisen tulee noudattaa paloturvallisuuden osalta erityistä huolellisuutta museoympäristön suojelemiseksi. Kynttilöiden käyttö sisätiloissa on sallittua. Ulkotulia käytettäessä tulee ne sijoittaa vähintään kahden (2) metrin päähän rakenteista ja rakennuksen seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Ulkotulet tulee sammuttaa tilaisuuden päättyessä.

Tilat on varustettu savuhälytysjärjestelmällä. Hälytyskellojen soidessa vuokralaisen tulee evakuoida rakennus pelastussuunnitelman ohjeita noudattaen. Kopion pelastussuunnitelmasta saa vuokranantajalta, lisäksi kopioita säilytetään keittiötiloissa.

Muuta huomioitavaa 
Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa tai siirtää. Rikkoutuneista rakenteista/kalustosta sekä Vanhalinnalle aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita/laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita lattioita.

Päärakennuksen juhlasalin viereisen kirjastohuoneen kirjat ovat Vanhalinnan museon omaisuutta, eivätkä siten ole vuokralaisen käytössä. Kirjojen poistaminen hyllyistä on kielletty.

Kartanoravintolan eteisessä olevaa patsasta ei saa siirtää tai poistaa.