Tiekunta

Tonteille johtavat tiet ovat yksityisteitä, joita varten perustetaan myyjän toimenpitein tiekunta ennen tonttien kauppakirjojen allekirjoitusta. Asemakaavakatujen rakentaminen tonteille kääntöalueineen olisi merkinnyt alueen luonteen olennaista muuttumista. Tiekuntaan kuuluvat ne alueen seitsemäntoista tonttia, joilla on lohkomistoimituksessa muodostettu tierasite (velvollisuus sallia läpikulku tonttinsa alueen kautta kuuden metrin levyisellä alueella). Tiekuntaan kuuluvat tontit jakavat keskenään tasan ne kustannukset, jotka tien lumenajosta, hiekoituksesta ja valaistuksesta aiheutuvat. Liedon kunta on sitoutunut kilpailuttamaan lumenajon ja hiekoituksen yhdessä alueen muun tienhoidon kanssa. Tonttia kohden kustannuksia kertyy vuositasolla 50–100 € riippuen tien hoitokunnan sopimien huoltotoimenpiteiden laajuudesta.

Asfaltointi

Yksityistiet luovutetaan rakennettuina. Asemaakaavakatu (Kuninkaanraitti) asfaltoidaan Liedon kunnan asfaltointiohjelman mukaisesti. Myös yksityistiet (pihatiet) asfaltoidaan. Asfaltoinnin ajankohta on riippuvainen rakennusten rakentamisaikataulusta. Periaate asfaltoinnin ajoittamisessa on se, että työmaaliikenne ei vaurioittaisi asfaltointia ja viimeistelytyö saadaan tehdyksi huolellisesti. Asfaltointi suoritetaan rakennusten käyttöönoton jälkeen.

Meluaita ja -valli

Liedon Vanhalinna -säätiön alueelle Kuninkaanraitin ja valtatien väliin on rakennettu meluvalli, jota tullaan jatkamaan aidalla melusuojaussuunnitelman mukaisesti Turun suuntaan. Meluaidan osa tullaan rakentamaan kevään 2012 aikana. Meluvallin istutukset on tehty. Meluaidan ja -vallin huolto ja niistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat Liedon Vanhalinna -säätiölle, ei tiekunnalle.