Keskitetty jätehuolto

Vanhalinnan tonttien jätehuolto on järjestetty keskitetysti siten, että Kuninkaanraitin alkupäässä on yksi jätekeräyspiste, jossa on keräyssäiliöt polttokelpoiselle jätteelle, metallille, paperille, lasille ja muoville, sekä toinen keräyspiste Kuninkaanraitti 14:ssa, jossa on säiliö polttokelpoiselle jätteelle.

Järjestely on vaivaton ja edullinen tapa hoitaa kiinteistön jätehuolto. Järjestelyn myötä suuria jätehuoltoautoja ei kulje tonttikaduilla. Kauppakirjan ehtojen mukaan tontin omistaja huolehtii oman rakentamisalueensa siisteydestä. Rakennusaikaisen jätteen vieminen keskitettyihin keräyspisteisiin on ehdottomasti kielletty.

Turun Yliopistosäätiö hoitaa keskitettyihin keräyspisteisiin liittyvän hallinnoinnin (sopimukset ja laskutuksen).